Banner_ lidi Hlučín
Krajina
Banner - Hlučín
náměstí

Jak na web pro obce?

Obsah webové prezentace obce určují zákony. Konkrétní právní normy najdete v Zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) - vyhláška č. 442/2006 Sb. (Struktura informací zveřejňovaných), ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), kde jsou v odstavci paragrafu 26 specifikovány požadavky na úřední desku a v zákoně o informačních systémech veřejné správy (365/2000 Sb.) - vyhláška š. 64/2008 SB. (Přístupnost) (vyhláška je součástí zákona č. 99/2019, který mění zákon 365/200 Sb.).


Výše uvedené vyhlášky a zákony počítají s tím, že pokud obce některé z uvedených informací nemá k dispozici, nemůže je ani zveřejňovat. V praxi to znamená, že není daná povinná struktura webové prezentace obce

Existují tzv. Otevřená data uveřejněná Ministerstvem vnitra, kde se dočteme o doporučené struktuře dat. Záměrem je sjednotit způsob poskytování informací občanům a také ulehčit práci tvůrcům takovýchto webů, s vidinou, že do budoucna budou tyto položky povinné a u všech stejné, aby se dalo s informacemi snadněji pracovat a vše bylo přehlednější.

Přestože se v tuto chvíli jedná jen o doporučení, s touto myšlenkou sympatizujeme a doporučení pečlivě sledujeme. Do doporučené struktury informací zveřejňovaných patří:

  • Cíl každé webové prezentace obce by měl být efektivně spolupracovat s občany, poskytovat služby a v neposlední řadě usnadnit práci.
    V tomto duchu jdou také právní normy, které udávají povinnost umožnit informace kdykoliv znovu vyhledat a získat, povinnost zveřejňovat informace na webu ve formátu datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení, jinými slovy tak, aby byly přístupné pro širokou veřejnost bez jakéhokoliv omezení. Do této povinnosti spadá také povinnost mít web přístupný i na mobilním zařízení.

  • Nedílnou součástí každých webových stránek je také aktuálnost, proto je ideální jednoduché ovládání webu, které vám zajistí bezproblémovou editaci.

  • Další povinná součást každého webu pro obce je od 23. září 2019 tzv. Webová přístupnost. Webové stránky a mobilní aplikace musí být srozumitelné pro osoby se zdravotním postižením, kterých je u nás v ČR více než jeden milion. Webová přístupnost není na první pohled pro lidi, kteří nemají jakýkoliv z možných hendikepů viditelná. Lidé s určitým postižením se pomocí programu přepínají na jiný mód webových stránek, který jim například umožňuje pohybovat se na webových stránkách se zvukovým doprovodem pomocí dvou tlačítek. Pro obce to znamená zajistit si u poskytovatele webu nakódování webové přístupnosti a webové stránky editovat a aktualizovat tak, aby daný program dokázal web hendikepovaným “překládat”. Ne všechen obsah lze přeložit, ale budete-li používat v textu dvě velikosti nadpisu, pojmenovávat obrázky a odkazy, dosáhnete optimálního maxima.

Vyhlášky pro weby pro obce:

  • Zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) - vyhláškač. 442/2006 Sb. (Struktura informací zveřejňovaných).
  • Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) ( úřední deska).
  • Zákon o informačních systémech veřejné správy (365/2000 Sb.) - vyhláškaš. 64/2008 SB. (Přístupnost) (vyhláška je součástí zákona č. 99/2019, který mění zákon365/200 Sb.).


Zpět na webproobce:
https://www.webproobce.cz/cs/

Vyzkoušet zdarma

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů